Rast slovenského cestovného ruchu na špičke Európy

Európska komisia pre cestovný ruch ETC (European Travel Commission) vo svojej správe za rok 2015 vyzdvihla nárast cestovného ruchu na Slovensku. Podľa štatistických údajov za január až október 2015 narástla návštevnosť Slovenska zahraničnými turistami o 16 %, čo je tretí najlepší výsledok spomedzi európskych krajín.

Nárast slovenského cestovného ruchu ešte výraznejšie vyniká v porovnaní s celkovým nárastom návštevnosti Európy, kam  prišlo o 5 % viac turistov ako v roku 2014. Rast slovenského cestovného ruchu bol výraznejší než v prípade krajín ako Rakúsko, Španielsko, Grécko, Taliansko či Česká republika.

K nárastu počtu turistov na Slovensku prispeli aj propagačné aktivity Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. 
V minulom roku sa ponuka Slovenska a jeho regiónov prezentovala na viac ako 20 veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, workshopov, prezentáciách a zorganizovali sa zaujímavé infocesty i famtripy pre médiá a touroperátorov. Televízne kampane na globálnej TV Eurosport, v talianskej TV RAI alebo na okruhoch českej TV PRIMA prinášali dovolenkovú pozvánku na Slovensko. Cielené on-line kampane prostredníctvom Google, You Tube, Facebook a cestovateľských portálov booking.com a TripAdvisor zviditeľnili značku Slovensko globálne. Medziročné zvýšenie návštevnosti národného informačného portálu o viac ako 100%  tiež určite prispelo k nárastu  návštevníkov Slovenska

Európska komisia si všimla aj výrazný nárast návštevníkov Slovenska z jednotlivých krajín. Spomedzi európskych krajín zaznamenala ETC najvyšší nárast turistov smerujúcich na Slovensko z Číny (+98 %) a z Veľkej Británie (+ 40 %). Nárast návštevníkov z Francúzska (+ 18 %) radí Slovensko na druhé miesto v Európe.

Bratislava, 12. 2. 2016